Návštěvní řád

 • v den příjezdu je umožněn vstup do pokojů mezi 14. a 19. hodinou a v den odjezdu prosíme opustit pokoje do 10 hodin, klíče od pokojů se vrací osobně personálu

 • snídaně se podává od 8:00 hod., restauraci je nutné opustit do 9:30 hod. z důvodu úklidu, je zakázáno vynášet z restaurace nádobí a potraviny podávané k snídani

 • kuchyň se uzavírá ve 20:30 hod.

 • restaurace je otevřena pro ubytované hosty od 8:00 do 21:00 hodin

 • v rámci dobrých vztahů s ostatními hosty zachovávejte v ubytovací části od 22:00 hod. noční klid

 • v celém objektu penzionu a restaurace, zvláště na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem

 • v restauraci je možné zakoupit nápoje, sladkosti, cigarety a základní drogistické zboží

 • použité žvýkačky prosíme vyhazovat do odpadkových košů

 • pro běžky, lyže, snowboardy a kola využijte lyžárnu a kolárnu u bočního vchodu do penzionu, neberte tyto sportovní potřeby na pokoje

 • z bezpečnostních důvodů je na pokojích zakázáno používat vlastních elektrických spotřebičů (varné konvice, vařiče…) kromě spotřebičů pro osobní hygienu. V žádném případě není možné si připravovat na pokoji teplé jídlo (neplatí pro apartmán). Hrozí zvýšené nebezpečí požáru!

 • z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu

 • v pokoji nebo ve společných prostorách penzionu nesmí hosté bez souhlasu personálu přemísťovat zařízení a vybavení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace

 • zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má ubytovatel právo žádat na hostu uhrazení škody na místě v hotovosti v plném rozsahu

 • pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu či poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu

 • ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování

 • provozovatel neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost